Samenwerking

Werk samen, binnen de organisatie, met derden, regionaal, met de markt en ontdek méér waarde.
Gemeentelijk vastgoedbedrijven hebben het vastgoed niet voor het rendement. Het rendement wordt behaald door het gebruik. Veelal maatschappelijk rendement. Daarom gaat het erom om het gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed zo in te zetten dat de bedrijfsvoering en de te behalen doelstellingen zo efficient mogelijk plaatsvinden. Dit kan alleen door samen te werken en de rollen en risico’s zo te verdelen dat elke partner een aandeel levert waar ze het beste toe in staat is.
Afdelingen Vastgoed en beleid optimaliseren investeringen en exploitatiekosten. Gemeenten en schoolbesturen bouwen en renoveren gezamenlijk om kwalitatief goede, duurzame en flexibele huisvesting te realiseren. Gemeenten onderling investeren in een gezamenlijk voorzieningennivo