Implementatietraject

Tijdens de ontwikkeling worden er mijlpalen behaald. Die punten laten zien dat de vastgoedorganisatie echt effectiever en voorspelbaarder is en daardoor een steeds betere rol kan spelen binnen de organisatie. Op al deze aspecten heb ik de ervaring als procesmanager en mediator waar het afdelings- of organisatie-overstijgend nodig is.

Voor implementatietrajecten wordt gebruik gemaakt van de beste kennis aanwezig. Om deze te selecteren en goed in te passen in het totaaltraject is duidelijk opdrachtgeverschap cruciaal. Vloedlijn mvg kan u daarin adviseren. Vervolgens worden deze programma’s continue gevolgd en aangepast aan de laatste inzichten om te zorgen dat elk onderdeel meerwaarde geeft aan het gehele traject.

Mijn specialisme is om al deze aspecten integraal te verbinden en binnen de organisatie te borgen. Of alle of delen die op zeker moment nodig zijn. Daarmee krijgt de vastgoedsturing vanaf de eerste stap al meer samenhang omdat de integraliteit met andere aspecten continue zichtbaar wordt gemaakt.